شرکت دانش کار- فروش تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی

 

ساير مواد مصرفي پاتولوژي

14

سبد بافت دربدار پاتولوژي - كد102

 

 

 

13

سبد بافت دربدار بيوپسي

 

 

 

12

سبد بافت دربدار پاتولوژي - كد 110

 

 

 

17

سبد بافت 4 قسمتي

 

 

16 

سبد بافت بدون درب پاتولوژي - كد 103

 

 

15

سبد بافت پاتولوژي به همراه درب استيل

 

20

مركب علامت گذاري بافت

 

 

19

چسب پاتولوژي - انتلان

 

 

18

چسب فروزن

 

 

23

قالب استيل بلوك گيري پارافين

 

 

22

سبد بافت دربدار پاتولوژي - كد107

 

 

21

لام يك سر رنگي